Обновяване на МУЦ

Stage of development:

Осигурено финансиране

Coordinator Ilko Stoyanov
Община Благоевград спечели проект за енергийна ефективност на сградата на бившия МУЦ.
Сградата на бившия Междуучилищен център ще бъде обновена по спечелен проект от Община Благоевград.
Целта на кмета Илко Стоянов е да бъдат създадени подходящи условия за поетапното изграждане на модерен Младежки център, където да бъдат провеждани извънкласни обучителни и културни дейности.
С реализирането на проекта ще се подобри енергийната ефективност на образователния център, като идеята е да се постигне възможно най-ниско потребление на енергия.
В резултат на това ще бъдат постигнати и значителни ползи за околната среда, чрез намаляване на емисиите на въглероден диоксид, което ще доведе и до подобряване на живота на жителите.
Общата стойност на проект „Енергийна ефективност в сграда за образователен център и култура в Благоевград“ е 1 027 000,00 лв., 100% безвъзмездни финансови средства, а срокът за изпълнение е 24 месеца.
Той е финансиран по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.
Проектът ще се реализира в партньорство с Норск Енерджи, Норвегия.
Coordinator Ilko Stoyanov