Видео

Фермерски пазар Благоевград

Stage of development:

Реализация

Това е първата реализация на проект в мандата на кмета Илко Стоянов, с която се реализира и една от стратегичерските цели, а именно: трансформация на зоната на фермерския пазар в съвременно, атрактивно и многофункционално публично пространство, което разширява и развива пешеходната зона на града и се превръща в нов градски акцент и магнит.

ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПОТЕНЦИАЛ

Обществените пространства в Благоевград за спрели своето развитие след епохата на социализма. Няма нито един съществен пример на ново обществено пространство, реализирано и устойчиво припознато като такова през последните 30 години. Смисълът на живите обществени пространства е да бъдат „дневна на града“ – мястото, където хората се срещат, общуват, споделят празници и вълнения. Богатите градове имат богати „дневни“, които пък ги превръщат в привлекателни центрове за външни посетители, а богатството и многообразието на преживявания са основата на градската култура и на практика – характерна черта на модерната цивилизация.

Фермерския пазар е такова ново обществено пространство, тъй като е разположено между Американския университет (традиционна пешеходна котва), по протежение на реката – линейният парк на града и свързващ съществуващата пешеходна зона.

ИНОВАЦИОННО РЕШЕНИЕ НА ОБЗАВЕЖДАНЕТО

Обзавеждането на пазара е голямо предизвикателство за създаването на многофункционално пространство. Масите трябва лесно и бързо да се монтират, но и лесно и бързо да се демонтират и да освобождават пространството. Приетото дизайнерско решение използва прототипа на големите пазарски колички в супермаркетите, които се стафират в т.нар. гаражи. Създадена е специална маса, която много лесно може да се придвижи до търговското място на колелца, но и много бързо и лесно може да се сгъне и стафира в компактно положение. Тази универсална маса може да се комбинира с чадър-сенник, който осигурява непосредствена защита от слънце и вятър за продавача.

Върху създаването на този продукт са работили авторът, дизайнерът Пламен Ковачев и технологът доц. Георги Червендиев. Преминало се е през изработване на няколко прототипа. Продуктът е получил регистрация като промишлен дизайн в Патентно ведомство на Република България.

РЕШЕНИЕ НА ПОКРИТИЕТО

Покритието търси универсално присъствие в градското пространство и универсална употреба за всякакви нужди: не само като покритие за фермерския пазар, но и като универсално покритие за провеждане на всякакви обществени, културни и спортни прояви.

Предизвикателство е намирането на точната пропорция: по-ниско покритие ще направи пространството под него тъмно и прихлупено. По-стъклено покритие ще изисква повече поддръжка. По-затворено покритие ще повтори грешката на закрития пазар и ще го превърне в поредната сграда.

Избрано е семпло решение – хоризонтална плоча, стъпила само на 6 крака, с максимално подпорно разстояние между тях.  Това строго и минималистично решение крие в себе си много предизвикателства на хай-тека, а именно:

  • Фундирането е сложно, тъй като строителната площадка е наситена с канализационна, водопроводна и електрическа мрежи, включително такива без ясен произход. Фундаментите са тежки, за да осигурят запъване на колоните и за да поемат земетръсните товари.
  • Колоните и гредите са от готови профили, които са доставени от Китай след мащабно търсене из целия европейски пазар.
  • Проектирана е иновационна вакуумна отводнителна система, която разчита на минимално провисване в средата на конструктивните полета. Дъждовната вода се отвежда през колоните.
  • 92 специално проектирани оберлихти с вградено осветление създават основният акцент на покритието, което през деня отразява слънчеви отпечатъци под сянката на покритието, а през нощта – амбиентно и комфортно осветление, което е дискретно и не заслепява.
  • За монтажа на уникалния дървен таван се работи повече от година. Плоскостите са от естествена дървесина. Създадена е специална носеща подконструкция, а монтажът се извършва от мебелисти.

 

ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА

Площадката, върху която е монтирано покритието има дълъг процес на проектиране, оптимизация и разработване на детайлите в рамките на много икономичен бюджет. Естественият наклон, следващ наклона на реката, е проблем, тъй като се търси хоризонтална повърхност под покритието, включително и за използването на маси на колелца.  За целта теренът е моделиран по невидим за окото начин, който осигурява естествено оттичане на дъждовните води и привързване към прилежащите територии. Лайт мотив в настилките е комбинацията на елементи от риолит (традиционен за Благоевград червен гранит) и асфалт. От риолит са изсечени осветителните тела с гравирани гербове на Общината, както и краката на пейките. Общо 8 нови широколистни дървета обграждат покритието от юг и от запад, заменяйки 3 стари тополи, които са премахнати при строителството.