Плаж Бачиново

Stage of development:

Процес приключен

Coordinator Gergana Murtova

Предложението на кмета Илко Стоянов относно инвестиционно намерение за възстановяване и преустройство на Аквапарк „Бачиново“ и за реконструкция на парк „Бачиново“, успешно премина през три комитета на Фонд за устойчиви градове: кредитен комитет, инвестиционен комитет и управителен съвет. На базата на полученото одобрение за финансиране, общинска администрация внесе Предложение № 60-00-158/13.05.2022 г., в Общински съвет Благоевград, относно поемане на дългосрочен дълг чрез финансов инструмент от Фонд за устойчиви градове за реализиране на инвестиционното намерение, но беше отхвърлено с Решение № 165-199, Протокол № 9 от 27 май 2022 година.

———————————————————————————————————————————————————————

Община Благоевград планира обновяване на спа комплекса на плаж Бачиново за целогодишно ползване на минералната вода в открита и закрита площ.

Плувният комплекс е възстановен като общинска собственост. Разположен в рамките на парк Бачиново, в края на града и по поречието на река Бистрица, той се намира в непосредствена близост до серия спортни и рекреационни обекти.

Намеренията на община Благоевград целят възстановяването и преустройството на Аквапарка в модерна открита и закрита термална СПА зона, като за зоната се осигурят и необходимите паркоместа. Търси се възможност за целогодишно ползване на комплекса, като освен разширяване на функциите се предвижда и качествена връзка между покритите и открити водни площи. Цели се намеса, която да позволи ресурсът от минерални води в Благоевград да се използва ефективно и да е достъпен за жителите и гостите на общината.

Концепцията включва три фази:

  • „Плаж“: Ремонт, възстановяване и подобряване на съществуващи открити водни площи и прилежащите им терени (зелени площи, алеи, външни настилки). Изграждане на паркинг по протежение на ул. “Катина и Николай Хайдукови”.
  • „Терми“: Проектиране и строеж на нова модерна високо енергийна сграда, помещаваща в себе си закрит плувен басейн, мултифункционален СПА център, кафе, ресторант и помещения за други съпътстващи дейности.
  • „Подземен паркинг“: Изграждане на подземен буферен паркинг по протежение на пътя за Картала, спирка за градски транспорт и паркова среда (зелен покрив) над паркинга.

Проект SCAPTO THERME AquaPark Bachinovo  се създава в момент на безпрецедентна икономическа, политическа и здравна криза в България. Една трета от предприемачите определят състоянието на бизнес средата на регионално ниво като неблагоприятно.  Същевременно, населението на града има нужда повече от всякога от благоприятна среда, предразполагаща към здравословен начин на живот; среда, която провокира разходки сред природата, спорт на открито и физически активен живот.

Изхождайки от горното, проект SCAPTO THERME AquaPark Bachinovo ще се реализира в изключително правилен момент, когато пазарната среда не само го позволява, но и изисква. Община Благоевград е длъжна да направи всичко необходимо, за да успее да подпомогне МСП в града и района, като създаде продукт, който да привлича човекопоток, повишавайки интереса към активности навън както от местното население, така и от гости на града.

Завършено е предпроектното проучване и в момента текат обществени консултации за инвестиционното намерение на общината.

Coordinator Gergana Murtova