Благоевград Тех Парк

Stage of development:

Идеен проект с разрешение за строеж

Coordinator Ilko Stoyanov

Ключов проект за града е трансформацията на териториите на бившите казарми в нов мултифункционален комплекс за бизнес и обществено обслужване

На тази територия предстои да се изградят

  • Многофункционална зала за 3000 души, за спортни събития и Експо
  • Нов църковен храм
  • Открито фестивално пространство в богата паркова среда
  • Техпарк, който нарекохме ИНОВАЦИОНЕН КВАРТАЛ

Този нов зелен комплекс ще предложи пространство за бизнес, насочено към нуждите на IT сектора в една напълно нова, съвременна и екологична среда.

Сградите в ИНОВАЦИОННИЯ КВАРТАЛ са организирани около вътрешно парково пространство.

Проектът ще предложи еталонна архитектура и ландшафт, които да превърнат комплекс в притегателен вторичен център на технологичните лидери и иновационните компании.

Концепцията предвижда застрояване около 28 000м2, където могат да се открият над 2000 работни места. Тази нов тип среда ще предлага както пространство за работа от типа CO-WORKING, така и пространство за временно обитаване от типа CO-LIVING.

Coordinator Ilko Stoyanov