Ортофотокарта на Благоевград

Етап на развитие:

Развитие на инструмента

Координатор инж. Диана Стефанова

Една от първите ортофотокарти в България е изработена за урбанизираните територии на Благоевград.

Община Благоевград, съвместно с ЮЗУ „Неофит Рилски“ изработиха иновативна ортофотокарта, която е една от първите за България. Тя е създадена с използването на модерни технологии за геопространствен анализ и фотограметрично заснемане на урбанизираните територии на  Благоевград с безпилотен летателен апарат, позволяващ точност на позиционирането до няколко сантиметра.

Ортофотокартата и нейните функции бяха представени днес по време на пресконференция, на която присъстваха кметът на община Благоевград Илко Стоянов, инж. „Диана Стефанова“, директор на Дирекция „Екология и чиста среда“ и гл. ас. Мирослав Иванов от катедра „ География, екология и опазване на околната среда“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“. По време на представянето кметът Стоянов благодари на всички, които са участвали в изработването на иновативното новоизградено средство. От своя страна директорът на Дирекция „Екология и чиста среда“ благодари на кмета за възможността да реализират такъв голям и важен проект.

В процеса на изработването на ортофокартата бяха заснети над 6000 изображения с резолюция от 20 мeгaпиĸceла при средна Grоund Ѕаmрlе Dіѕtаnсе oт 3.24 cм и пpи виcoчинa нa пoлeтa oт 100 мeтpa. Изработената иновативна ортофотокарта позволява комбинирането на растерна и векторна информация и анализ в ГИС среда на динамиката на зелените площи между 2006 г. и датата на заснемането, както и пренасянето на управлението и планирането на мерките по изграждане и поддържане на зелената система на Благоевград, в дигитална среда при осигурен публичен достъп.

След специфична обработка на получената информация, има възможност да се изработи триизмерен модел на релефа, с необходимата точност за определяне на площи, обеми, характерни обекти, предпроектни проучвания и проектиране.

До дни ортофотокартата ще бъде  достъпна за всички заинтересовани лица на сайта www.newblg.bg .

Документи

Координатор инж. Диана Стефанова