Електромобил към Чистотата

Етап на развитие:

Закупен

Координатор Борис Механджийски
За по-чист въздух и по-чист град! Община Благоевград с електромобил за събиране и транспортиране на отпадъци
Община Благоевград вече разполага с електромобил за събиране и транспортиране на отпадъци от уличните и парковите кошчета, разположени в района на пешеходните зони в града.
Той е закупен по проект за насърчаване използването на електрически превозни средства, финансиран от Националния доверителен екофонд, в рамките на Инвестиционната програма за климата.
Стойността на електромобила е 56 238 лева, от които 23 000 са от Националния доверителен екофонд, а 33 238 лева са средствата от Община Благоевград.
Целта е чрез използването на електрическото превозно средство да бъдат спестени емисии на въглероден диоксид, което ще доведе до директна полза за опазване на околната среда.
Координатор Борис Механджийски