Обновяване на МУЦ

Етап на развитие:

Осигурено финансиране

Координатор Илко Стоянов
Община Благоевград спечели проект за енергийна ефективност на сградата на бившия МУЦ.
Сградата на бившия Междуучилищен център ще бъде обновена по спечелен проект от Община Благоевград.
Целта на кмета Илко Стоянов е да бъдат създадени подходящи условия за поетапното изграждане на модерен Младежки център, където да бъдат провеждани извънкласни обучителни и културни дейности.
С реализирането на проекта ще се подобри енергийната ефективност на образователния център, като идеята е да се постигне възможно най-ниско потребление на енергия.
В резултат на това ще бъдат постигнати и значителни ползи за околната среда, чрез намаляване на емисиите на въглероден диоксид, което ще доведе и до подобряване на живота на жителите.
Общата стойност на проект „Енергийна ефективност в сграда за образователен център и култура в Благоевград“ е 1 027 000,00 лв., 100% безвъзмездни финансови средства, а срокът за изпълнение е 24 месеца.
Той е финансиран по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.
Проектът ще се реализира в партньорство с Норск Енерджи, Норвегия.
Координатор Илко Стоянов