Обновява тревната настилка на стадиона

Етап на развитие:

В процес на реализация

Координатор инж. Диана Стефанова
Община Благоевград обновява тревната настилка на стадион „Христо Ботев“
Стартира процес по обновяване на тревните площи на стадион „Христо Ботев“ в Благоевград.
Дейностите се осъществяват от специалисти, а целта е да се отстрани събраният с времето органичен слой от мъртва трева и да се възстановят компрометирани участъци от терена.
Процесът включва перфориране на цялата площ, доставка и насипване на пясък с определена фракция и подсяване с нова тревна смес.
По този начин ще се осигурят максимално добри условия за тренировки и домакински срещи на ФК „Пирин“.
Реновирането на тревната настилка е възложена от Община Благоевград, съвместно с ФК „Пирин“.
Координатор инж. Диана Стефанова