Общински пазар

Етап на развитие:

Предпроектно проучване

Координатор Гергана Муртова

Превръщането на един пазар в истинско публично пространство и акцент в градската среда води след себе си редица позитиви. Пазарът е катализатор за местния бизнес и привлича клиенти от и към съседните местни бизнеси. Пазарът може да създаде пешеходно пространство, което да свързва други прешеходни пространства и атракции в градската среда.

Намеренията на община Благоевград целят ревитализация и благоустрояване на зоната на пазара, което включва цялостно разглеждане на територията на откритата и закрита част на пазара, както и контактните територии.

Предвижда се организирането на общински подземен паркинг, който да осигури паркирането както за ползвателите на пазара, така и да увеличи възможностите за регламентирано паркиране в града.

  • Увеличаване на капацитета на сергии на открито до 300 бр. по време на събития
  • Адекватна трансформация на покритите търговски площи
  • Подобряване на достъпа на търговците
  • Подобряване на достъпа на жители от други населени места
  • Трансформация на пространството на пазара като нов градски площад
  • Приобщаване към пешеходната и велосипедна инфраструктура
  • Подходящо ново ситуиране на църковен храм
  • Увеличаване на площите на зелената система
  • Приобщаване към реката
Координатор Гергана Муртова