Индустриални зони

Етап на развитие:

Предпроектно проучване

Координатор Гергана Муртова

Направени са мащабни проучвания относно възможностите за създаване на нови Индустриални зони на територията на община Благоевград. Липсата на подходящи и конкурентни индустриални зони поставя общината в неблагоприятно положение за привличане на нови производства, и съответно – за създаване на нови работни места. Новоприетият Закон на индустриалните зони дава специален статут на такива територии, които трябва да бъдат над 300 декара и да бъдат урегулирани. Такива територии могат да използват програми за финансиране на инфраструктурата, както и насърчителни мерки за самите предприятия в тях.

Разпознати са две територии, които могат да бъдат разработени.

ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЮГ.
Първата територия е неурегулирана, в компактния град. Собствеността на имотите е частна и е с площ от 160 декара, но може да се обедини със съществуващите предприятия за обособяване на индустриална зона с площ около 350 декара. Съществува практика и законова основа за окрупняване на тези имоти. Така собствениците на имотите могат да станат съсобственици на индустриален парцел, а инфраструктурата се финансира от общината. Според този план могат да се създадат около 10 нови индустриални парцела с площи над 15 декара.

ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗЕЛЕН ДОЛ

Втората възможност, която се разглежда е на територията на землището на Зелен дол, където земята е общинска и държавна. Положителните страни на тази локация са окрупнената собственост и бързият достъп до магистралата. Освен това могат да се обособят 300 декара и да бързо да се форматира терен за развитие. Негативите са свързани с факта, че територията е извън компактния град, необходима е промяна на ОУП. Терените тук са наклонени и ще бъдат необходими инвестиции за обособяване на равни индустриални площадки.

Нашата визия за тази територия е тип „Зелена индустриална зона“, която ще бъде със специфични правила и норми за строителство с повишени критерии за зелени системи, използване на възобновяема енергия, управление на отпадъците, вкл. нулеви отпадъци и т.н.

Координатор Гергана Муртова