Киноцентър

Етап на развитие:

Предпроектно проучване

Координатор Гергана Муртова

Природната среда е задължителен участник в повечето филмови и кинопродукции. Често се налага да се търси локация за снимки, което изисква транспорт на хора и техника, разрешителни режими и временна инфраструктура.

В близост до града има интерес от създаване на постоянна локация за снимки в природна среда с целогодишно обслужване.

Координатор Гергана Муртова